tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
a pollock thats sucks dick and licks nifkin for sour deisel
i seen prizzy suckn off hennessey and rubn his grendall
viết bởi dr. serg mcgurt 11 Tháng một, 2007