tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
highly athletically and cerebrally talented person.
I wish my son was a prodige
viết bởi mymainman 26 Tháng tư, 2011