tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a gay or stupid idea or thought.
fine. i will accept your prodjesty.
viết bởi lexyw21 31 Tháng một, 2010