tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
a strong connection between a hunter and his angel
"dean and I do share a more.... profound bond"
viết bởi purgatorydean 08 Tháng mười, 2013