tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The incorrect way to spell Progress Quest.
Guy 1: proggress quest is so gay

Guy 2:STFU you illiterate bastard!
viết bởi Sean Zuberman 27 Tháng mười hai, 2005