tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Adj. Extremely huge
Woah! Her ass is progiantiascasmic!
viết bởi Michelle 04 Tháng sáu, 2004