tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The ability to program in a creative fashion.
Dude, I wish I had the programmabilitive ability that CliffyB or Senocular have.
viết bởi Kirupa 31 Tháng tám, 2004