tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
smoke herb instead of doing work
Instead of changing diapers he would rather prograstinate.
viết bởi garvald 26 Tháng mười một, 2008
 
2.
smoke herb instead of doing work
Instead of changing diapers he would rather prograstinate.
viết bởi garvald 26 Tháng mười một, 2008