tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Porno Penis
Dude, Kevin says he has a pronis.
viết bởi Prono 30 Tháng tư, 2003