tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To do something to the extreme
we were properly going man
viết bởi Dan 19 Tháng tám, 2003
 
2.
To do something to the extreme
We were properly spectating man
viết bởi Anonymous 22 Tháng tám, 2003