tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Slang for semen, when a chick swallows it.
Guy getting a blowjob: Mmmm, here comes your protein supplement.
viết bởi sadistic_monkey 19 Tháng chín, 2006

Words related to protein supplement

blowjob cum ejaculate head protein suplement semen