tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a figurative representation of cutting someone a break or giving them aid
Come on man, throw me a proverbial six.
viết bởi PhaseTen 23 Tháng mười một, 2010