tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
one's psychedelic idea
My psydea is to dive into infinity
viết bởi 3trippers 11 Tháng chín, 2013