tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a filipino word for a girls pussy.
girls have pukangkang and guys have buto.pronounciation: poo kang kang
viết bởi krystylez 08 Tháng tám, 2005
 
2.
a Fillipino term for female genitailia
That girl walks around like she has the golden pukangkang.
viết bởi Tony & Michelle 03 Tháng tám, 2008