tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Slang term for pornography
I decided to masturbate while looking at puckapow on the internet.
viết bởi pancho panochas 04 Tháng một, 2008