tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
the small pink hole of one's asshole
He stuck a finger in her "pucker button"
viết bởi phil pastine 05 Tháng tư, 2005