tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
another term for what a persons anus looks like.
"you shut up or I'll blast your puckered lemon!"
viết bởi billy trinkets 06 Tháng sáu, 2004