tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
Weird crap that an ass named Ashish Kundra says.
Puckity Puckity I'm Ashish Kundra. Everyone think I'm great.
viết bởi The Truth 15 Tháng mười hai, 2004