tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
A pudgy korean girl.
Look at that pudgester.
viết bởi ASDFQWER 04 Tháng chín, 2006

Words related to pudgester

pu pudg pudge pudgy