tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
term of endearment, as in from a mother to her infant daughter
Mom: "Coochie coochie coo, pudginchine! *pinch baby cheeks* You're so cute my little pudginchina!"

Baby: "Goo goo ga ga"
viết bởi Sarah Plain 29 Tháng mười một, 2010