Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
a fat cat who sit around all day and does nothing but sleep and eat
my cat is a pudgum. She sleeps all day.
viết bởi starchyboy 24 Tháng tư, 2008
2 2