To take a large shit. Imagine shitting the german boy from Willy Wonka.
Shit man, I gotta get home and take a pudgy.
viết bởi acemaverick1381 19 Tháng tư, 2011
Top Definition
Sexy Fat ; fat that is attractive ; just the right amount of fat
you're not fat, you're Pudgy, and I like Pudgy
viết bởi Fox Ferret 20 Tháng hai, 2011
To be slightly large or stick out.
Tanner has a pudgy stomach.
viết bởi Nazi Halo12889 21 Tháng hai, 2005
3 degrees less than fatty
Baggy is now very pudgy
viết bởi A Nonny Mouse 2 23 Tháng ba, 2010
shorty with cute pudge
cute asian babies have pudgy rice bellies
viết bởi JDOO 09 Tháng hai, 2011
when you wrap a male/female fat role around your dick and fuck it until you ejaculate.
James Moreno gave out Pudgys for lunch money.
viết bởi JoshCarlson1 22 Tháng mười, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×