tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
another word for "cute"
kysha is so pueche!
viết bởi kysha 07 Tháng hai, 2004