Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là cunt:

puerto rican margarita chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?