tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
verb : to smoke a cigarette.
I like to puff a heater when I drink.
viết bởi Shmeggins 13 Tháng một, 2007