tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
(n)A poped viginal wart on the left side of the viginal lip.
I bet that girl has a puge.
viết bởi Aaron Machen 10 Tháng tư, 2007
 
2.
Huge pube area
My girlfriend Bevs puge trumps those of everyone in easton, Texas.
viết bởi lady vols fans 21 Tháng mười hai, 2008