tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
to ejaculate, in a comical way.
oh dude, pugwash aloft in the sleeping bag! so not cool!
viết bởi beatrice 14 Tháng chín, 2004