tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a term of abuse. Derived from pu(bic) hair.
You puhair! Go away!
viết bởi uttam maharjan 04 Tháng tám, 2010