tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A big 'Ole Booty thats as big as a basketball.
Man.. that girl walking has a huge puhdunkadunk! doesnt she look like jessica hall?
viết bởi Cassie 09 Tháng hai, 2005