tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
filipino term for vagina
hugasan mo ang puki mo!!!
wash your vagina!!
viết bởi mandy 26 Tháng tám, 2003
 
2.
Tagalog slang for "vagina".
Mabaho ang puki ni Ekasel!
viết bởi Anthony d Half PiN0Y! 28 Tháng tám, 2006
 
3.
Ari ng babae
Masarap kainin ang puki ni Rose sabi Crispin
viết bởi Cripin 04 Tháng mười, 2003
 
4.
cunt
viết bởi Austin 30 Tháng bảy, 2003
 
5.
A type of dessert eaten before the main intercouse.
I would like to eat you puki before I pound it.
viết bởi wikidwrx 18 Tháng ba, 2004
 
6.
In spanish, the fucking best.
Esta hierba está de pukis.

This cannabis is pukis.
viết bởi chumino 20 Tháng chín, 2010
 
7.
Malay slang (insultation) for girl, especially by Malaysian gays
Kau buat apa tu, puki? (What are you doing, girl?)
viết bởi hash 23 Tháng một, 2004