tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Name you call somebody you luv
Hayato Kanzaki is RatchetBoo's pukipu. She love him long time
viết bởi Evil Tim 18 Tháng chín, 2003