tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
really good information, hot off the press, insider stuff
I just got the pukka gen on the new G4 phones
viết bởi George TheCar 30 Tháng sáu, 2009