tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
shut ur fuckin mouth and stop talkin out ya ass'
someone sayin tht they have been somewhere and they havnt
viết bởi louise 13 Tháng mười, 2003