tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
Giving one a compliment
erica: say something nice to me
jake: man I'm always pumping your tires.
viết bởi PUMP MEEEE 27 Tháng hai, 2012