tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The act of two women scissoring but rubbing their blown out, prolapsed assholes together
the two woman were pumpkin grinding until their prolapsed assholes got sore.
viết bởi dittydo07 30 Tháng tám, 2012