Top Definition
Synonym for cunt. West Indian origin
Ride de Punanny (song title)
viết bởi Anonymous 15 Tháng tư, 2003
2 more definitions
Also "pu nanny"

See "pussy"
I went over to Kim's house for a little punanny.
viết bởi Mister Man 12 Tháng ba, 2003
a pussy, wet pussy, cunt, beaver
I licked her pu nanny.
viết bởi Chris Sexmonster 27 Tháng chín, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×