tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Synonym for cunt. West Indian origin
Ride de Punanny (song title)
viết bởi Anonymous 15 Tháng tư, 2003
 
2.
Also "pu nanny"

See "pussy"
I went over to Kim's house for a little punanny.
viết bởi Mister Man 12 Tháng ba, 2003
 
3.
a pussy, wet pussy, cunt, beaver
I licked her pu nanny.
viết bởi Chris Sexmonster 27 Tháng chín, 2006