tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Anal Sex. Used by Jason Bateman's character in Smokin' Aces.
Rape 'em! You know, give 'em the punch in the brown!
viết bởi Grimholtt 07 Tháng mười một, 2007

Words related to punch in the brown

anal gross rape sex violent