tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
When an ugly bitch thinks she's so hot, you call her punchalicious.
That whore's so punchalicious.
viết bởi SquibbleNess 16 Tháng mười hai, 2006

Words related to punchalicious

punch punching ugly bitch whore