tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
the art of punching some one
I'm going to punchify your face!
viết bởi Handicappable Duck 12 Tháng sáu, 2003