tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a person who enjoys to hoop
if you stick things in your ass, you might be a pungerface.
viết bởi newfiejesus 03 Tháng hai, 2010