tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
Means nothing. Something a try-hard would say when greeting friends or colleagues.
viết bởi Bastardized Bottomburp 04 Tháng bảy, 2003