tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
desi word for sexy girl
guys see there so many purjas(sexy girls)
viết bởi Deep_australia 20 Tháng hai, 2006

Words related to purja

babe blonde girl kudi sexy girl