tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The need to make everything perfect, despite it's importance. Being very particular.
Don't be so fucking purnickety, you cunt.
viết bởi A4 16 Tháng sáu, 2007

Words related to purnickety

cunt fussy particular relaxed