tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
the ultimate source of energy in the biosphere.
what is the ultimate source of energy in the biosphere? PURNIMA!
viết bởi purnima tara 05 Tháng hai, 2009

Words related to purnima

biosphere energy love source