tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Purnurple is slang for the color purple. It's probably ghetto.
"DAT B PURNURPLE" said Peter Piper.
viết bởi B.N.U 07 Tháng năm, 2005