tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Roll up the car window
Hey that's too much air back here, put some glass in that hole, would ya?
viết bởi tedZilla99 25 Tháng mười một, 2007

Words related to put some glass in that hole

air cars driving road trip windows