To grafiti something..
"I 'put up' this huge 'RoMaN' on the side of a train."
viết bởi Diego 18 Tháng tám, 2003
Top Definition
Verb meaning:
1) To hang something up
2) To deal with.
To put up with.
1) I put up the painting I found
2) I had to put up with his childish behavior.
viết bởi SafiMoyo 18 Tháng tám, 2005
To compliment someone (usually after just totally embarrassing them or making them feel like crap). Usually done against one's will.
Student: You're fucking ugly.

Teacher: Hey now! That deserves a put up.

Student: ..Nice shoes.
viết bởi sumb!tch 20 Tháng ba, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×