tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
pussy, vagina, box, lunch, vajayjay, tushy, hole, etc.
"I find your putswa to be a delicacy!" recites Mark gleefully.
viết bởi super best gf evAH bitches 15 Tháng bảy, 2010