tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A short, fat, out of shape middle-aged man who is still charming in a sense.
Your dad is such a putt egg.
viết bởi mrrunandhyde 15 Tháng tư, 2014