tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Kinda like a normal putz, but an alcoholic putz, a bigger putz than normal.
Bradd Pitts is a putz.
Ben Affleck is a putzahol.
viết bởi Austin West 06 Tháng năm, 2005